Biz. Bielefeld’i. Tasarlıyoruz.

 

Ankete git

Zentrum für Innovation in der
Gesundheitswirtschaft OWL (ZIG) 
(Sağlık Sektörünün İnovasyon Merkezi)

Geleceği şekillendirmek, yeniliği teşvik etmek, sağlığı güçlendirmek – bunlar,  ZIG OWL, Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft OWL - Sağlık Sektörünün İnovasyon Merkezi'nin kendini adadığı görevlerdir.  Bir kalkınma ajansı ve ağ tasarımcısı olarak ZIG, üyeleri ve ortaklarıyla birlikte Doğu Vestfalya-Lippe bölgesindeki sağlık sektörünün profilini şekillendiriyor.

Taşıyıcı kurum, Verein zur Förderung von Innovationen in der Gesundheitswirtschaft OWL e.V. (Sağlık Sektöründe İnovasyonu Destekleme Derneği). Derneğin 40’ın üzerinde üyesi bulunmaktadır, aralarında hastaneler, hizmet sağlayıcıları, şirketler, dernekler ve yüksekokullar ile araştırma kurumları da yer almaktadır. ZIG OWL, üyelerinin istek ve menfaatleriyle ilgilenmektedir. Sağlık Sektöründe İnovasyon için yetkili ağ olarak ZIG OWL sayısız bölgesel ve bölgelerüstü aktörü bir araya getirmektedir.

Etkinliklerin amacı, sağlık alanındaki bakım hizmetini iyileştirmek, yenilikçi ürünleri teşvik etmek ve yeni sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemektir. “Sağlık Sektörü için Ortaklıklar” mottosuyla bu ağ sağlık sektöründe geleceğe yönelik işbirliklerin önemli tarafsız bir platformu haline gelmiştir.


Web: www.zig-owl.de

 

Open Innovation City (OIC)

Hızlı teknolojik değişim ve toplumsal gelişmelerin yaşandığı bir dönemde inovasyon, Alman şehirlerinin ve bölgelerinin gelecekteki yaşanabilirliği için bir kriter haline geliyor. Open Innovation prensibi ilkelilik, yani toplumsal aktörlerin birbirine bağlanması ve bilim, ekonomi ve toplum arasındaki bağlantı anlamına gelir. Bielefeld’de bu prensip bir şehre ilk kez aktarılmaktadır.

Bu kapsamda tüm sektörler geleceklerini birlikte tasarlıyor: Siyaset ve idare, ekonomik ve Start-up’lar, eğitim ve araştırma, sanat ve kültür ve sivil katılım, açık, şeffaf ve birlikte. Open Innovation City, inovasyonların sadece ekonomide değil, aksine toplumun her yerinde ve her alanında ortaya çıkabileceğini varsaymaktadır. İnovatif fikirler ile motive aktörler biraraya gelirse, şehirde normalde hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hareketler başlayabilir.

Proje, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Founders Foundation, Pioneers Club ve owl maschinenbau e.V tarafından yönetilmekte ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Web: www.openinnovationcity.de

 

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

İnsanların yanında olmak: 1867 yılında kurulduğu andan beri bu Bethel'in görevi. Bugün ise v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel birçok federal eyalette engelli, hasta, yaşlı veya dezavantajlı insanlar için görev almaktadır. Bethel, Avrupa'nın en büyük hayır kurumlarından birisidir. 150 yılı aşkın süredir yardımın çok yönlü ağı kuruldu. Bu ağa poliklinik hizmetleri, yardımlı yaşam, hastaneler ve hospisler, atölyeler, okullar ve eğitim tesisleri de dahildir.

v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, özel hukukun kilise vakıflarının bir birliğidir, bu birlik ise Stiftung Bethel, Stiftung Sarepta, Stiftung Nazareth, Hoffnungstaler Stiftung Lobetal ve Stiftung Eben-Ezer vakıflarından oluşmaktadır. Vestfalya’nın Protestan Kilisesi’nin Vakıf dizininde listelenmiştir ve aynı yönetim kurulu ile temsil edilirler.

Web: www.bethel.de

 

Bielefeld Şehri

Bielefeld Şehri, 334.000 nüfusuyla Doğu Vestfalya-Lippe bölgesinin en büyük şehri ve ekonomi merkezidir. Büyükşehir Belediye Başkanı Pit Clausen’un himayesi altında idare, Open Innovation City projesini en başından beri desteklemektedir. Sosyal Yardım Dairesi ve Entegre Sosyal Planlama ve Önlem Ofisi “Bakımın Geleceğine Bakış” girişiminin önemli bir parçasıdır.

Web: www.bielefeld.de

 

Arbeitsgemeinschaft
Wohlfahrtsverbände
Bielefeld
Sosyal Yardım Dernekleri Çalışma Topluluğu

ODAK NOKTASI İNSAN

Bielefeldli Sosyal Yardım Dernekleri gönüllü olarak bir çalışma topluluğu oluşturmuşlardır ve AGW Bielefeld adıyla bilinmektedir. Ortak hedef, ortak girişimler ve sosyo-politik faaliyetler ile sosyal yardım çalışmasını teminat altına almak ve geliştirmeye devam etmektir. Biefeld’deki AGW’ye dahil olan dernekler:

  • Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bielefeld e.V.
  • Caritasverband Bielefeld e.V.
  • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bielefeld e.V.
  • DiakonieVerband Brackwede GmbH
  • Diakonie für Bielefeld gGmbH
  • Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V., Bielefeld İlçe Grubu
  • Jüdische Kultusgemeinde (şu anda pasif üye)

Bielefeld şehrinde yaşayan insanlar için danışmanlık ve destek ve bakım ve sosyal hizmetler alanında kapsamlı ve çok çeşitli imkanlar sunuyoruz. Bielefeld’de sosyal altyapının vazgeçilmez bir parçasıyız. Farklı bir tarih, farklı ideolojik veya dini motifler, hedefler ve temel değerlerin yanı sıra farklı örgütlenme biçimleri ile karakterize ediliriz. Bizi birleştiren ilke: Odak noktası insandır!

Web: www.agw-bielefeld.de