My. Kształtujemy. Bielefeld.

 

Do ankiety

Jak wyobrażasz sobie opiekę
i pielęgnację w Bielefeld w przyszłości?

 

Temat opieki i pielęgnacji osób w podeszłym wieku dotyczy nas wszystkich na przykład jako krewnych osób wymagających opieki, jako osób angażujących się społecznie w tej dziedzinie czy też jako przyszłych beneficjentów opieki i pielęgnacji. Nie ma prawie takich sytuacji życiowych, w których nie byłoby bezpośrednich lub pośrednich punktów stycznych z tym tematem.

Opieka i pielęgnacja mogą przy tym przybierać bardzo różny kształt: mogą być zapewnione w domu, w ramach różnych form zamieszkiwania wraz z opieką towarzyszącą, a także stacjonarnie w domach opieki. Do tego dochodzą takie aspekty, jak nowe technologie czy cyfryzacja. Ponadto wielu z nas śledzi debatę polityczną toczącą się wokół spraw opieki i pielęgnacji.

Ale jak właściwie wyobrażamy sobie te świadczenia w przyszłości? Co jest dla nas ważne i jakie mamy pomysły odnośnie ich formy i wykonywania? A jeśli do tego przyjrzymy się naszemu miastu – to jak w zasadzie funkcjonują opieka i pielęgnacja w Bielefeld? Gdzie tkwi potencjał do ich rozwoju?

Nie trać więc okazji i aktywnie włącz się do dyskusji o przyszłości opieki i pielęgnacji w Bielefeld biorąc udział w tej ankiecie!

O co chodzi w tej ankiecie?

Jak chciałabyś lub chciałbyś korzystać w przyszłości z tej opieki i jak wyobrażasz ją sobie w przyszłości? Ankieta koncentruje się na następującej sprawie.

Opieka i pielęgnacja to jeden z najważniejszych nurtujących obecnie nasze społeczeństwo tematów przyszłości. Wszyscy znamy toczącącą się w tej mierze dyskusję polityczną. Wiele aspektów opieki i pielęgnacji można jednak kształtować lokalnie, to znaczy w naszym mieście i tu na miejscu. Aby jednak móc je kształtować w Bielefeld, fundamentalne znaczenie ma to, jak postrzegają te sprawy mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta – a zatem jaka jest Twoja opinia.

Ankieta podejmuje przy tym wiele bardzo ważnych aspektów opieki i piejęgnacji, jak na przykład:

  • jak wyobrażamy sobie wchodzenie z godnością w wiek podeszły?
  • w jakich warunkach możemy sobie wyobrazić przebyt i opiekę w domu opieki?
  • jak najlepiej wspierać osoby opiekujące się i pielęgnujące swych bliskich?
  • jak rozbudować i wzmocnić wolontariat w zakresie opieki i pielęgnacji?
  • co my, obywatele, myślimy o korzystaniu z technologii i cyfryzacji w opiece i pielęgnacji?
  • i wiele innych kwestii.

Ankieta ma zatem na celu poznanie idei i wyobrażeń mieszkanek i mieszkańców Bielefeld na temat przyszłego kształtu opieki i pielęgnacji w naszym mieście i rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej na ten temat w Bielefeld. Debata ta powinna zaowocować nowymi impulsami dla przyszłości opieki i pielęgnacji  w naszym mieście.

Po raz pierwszy mieszkańcy naszego miasta pytani są wprost o swoje pomysły i idee – w tym także o lokalne kształtowanie sfery opieki i pielęgnacji z myślą o swym własnym mieście. Rozumiemy to jako wezwanie społeczności miejskiej do aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat przyszłości opieki i pielęgnacji w Bielefeld.

Kim są inicjatorzy?

Inicjatywę pod nazwą „Przyszły wizerunek opieki” powołały do życia Centrum Innowacji w Sektorze Zdrowia OWL (ZIG OWL) i projekt naukowo-badawczy Miasto Otwarte na Innowacje (OIC) wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Urzędem Opieki Społecznej miasta Bielefeld, stowarzyszeniem fundacji Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel i organizacją pomocy społecznej Arbeitsgemeinschaft Wohlfahrtsverbände Bielefeld (AGW). Inicjatorzy chcą wspólnie rozpocząć debatę na temat przyszłego kształtu opieki i pielęgnacji w Bielefeld i zaprosić społeczność naszego miasta do aktywnego kształtowania tej debaty.

Dlaczego warto uczestniczyć?

To Twoja szansa, aby aktywnie pomóc w kształtowaniu przyszłej opieki i pielęgnacji w Bielefeld! Opisz teraz, jak być może kiedyś chciałabyś/chciałbyś mieć zapewnioną opiekę i jak ta opieka powinna się zmienić. Nigdy wcześniej społeczeństwo naszego miasta nie było pytane o pomysły na opiekę i pielęgnację w przyszłości. A uczestnictwo w ankiecie jeszcze nigdy nie było tak łatwe i nieskomplikowane. Weź udział w ankiecie (zrób to może przy filiżance kawy?) i wypowiedz się! Cieszymy się na Twoją opinię - bo tylko razem możemy wpłynąć na przyszły kształt opieki i pielęgnacji.

Co będzie dziać się dalej?

Z tej ankiety wynikną ważne impulsy dla opieki i pielęgnacji, które w przyszłości pragnie zapewnić Bielefeld. Chcemy na tej podstawie aktywnie budować i kontynuować rozpoczęty dialog z mieszkańcami. Konkretnie oznacza to, że wyniki ankiety będą prezentowane i omawiane w otwartych formatach cyfrowych i analogowych i tam też dyskutowane, prowadząc do wskazania kolejnych kroków. Chodzi zatem o zakreślenie konkretnych pól działania dla zaprojektowania przyszłej oferty w zakresie opieki i pielęgnacji w Bielefeld.

Podążaj za nami na