My. Kształtujemy. Bielefeld.

Przyłącz się i Ty

Do ankiety

My. Kształtujemy. Bielefeld.

Pod hasłem „My. Kształtujemy. Bielefeld.“ oferujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom miasta platformę, która służyć ma wymianie i bezpośredniej partycypacji w procesach dotyczących naszej społeczności. Podstawę tego stanowi projekt Open Innovation City Bielefeld, który promuje otwartą wymianę między polityką i administracją, biznesem, izbami gospodarczymi i branżowymi oraz start-upami, edukacją i badaniami naukowymi, a także społeczeństwem obywatelskim w celu wspólnego opracowywania i wdrażania innowacji dla Bielefeld i regionu OWL.

Inicjatywa „Przyszły wizerunek opieki” stanowi przy tym początek. W najbliższej przyszłości pojawią dwa kolejne węzłowe tematy „Zielone Miasto” i „Przyszłość pracy”. Zapytamy o to, jak miasto może stać się bardziej zielone i bardziej przyjazne dla swych mieszkańców, a także o to, jak będzie wyglądała ludzka praca w przyszłości? W jaki sposób wszystkie siły społeczne mogą otwarcie i transparentnie pracować nad wspólną przyszłością?

Ścisłe powiązanie Otwartego Miasta Innowacji oraz My. Kształtujemy. Bielefeld. stanowi podstawę do rozwoju ukierunkowanego na przyszłość, dynamicznego i innowacyjnego miasta!

Włącz się i Ty do tego procesu!

 

W jaki sposób mogę się włączyć?

Na tej właśnie stronie będziemy regularnie dostarczać informacje na wszystkie tematy związane z tematem przyszłego kształtu opieki i pielęgnacji. Ponadto już teraz regularnie odbywają się mityngi na temat HealthTech. Ich uczestnicy spotykają się w regularnych odstępach czasu, aby bardziej szczegółowo badać zagadnienia związane z cyfryzacją i regulacjami w zakresie zatrudnienia personelu placówek opieki i pielęgnacji (wkrótce podamy następne terminy). Inne praktyczne formaty i wydarzenia są już planowane i niedługo zostaną opublikowane na tej stronie.

W jaki sposób mogę zgłaszać swe pomysły?

Pomysły, ptopozycje lub sugestie można przesyłać w dowolnym czasie na adres info@@wir-gestalten-bielefeld.de. Prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli nawiązać kontakt w razie zaistnienia pytań!

Gdzie znajduje się nasza siedziba?

Innovation Office (w śródmieściu Bielefeld)
Alter Markt 13
33602 Bielefeld