My. Kształtujemy. Bielefeld.

Inicjatywa

Do ankiety

Przyszły kształt opieki i pielęgnacji dotyczy nas wszystkich. Aktywny udział obywatelek i obywateli jest ważnym kluczowym czynnikiem w rozwiązaniu tego społecznego zadania. Dlatego zapraszamy mieszkańców do partycypacji i oferujemy w tym celu w różnych formatach nowe podejście do projektowania otwartego społeczeństwa miejskiego z dobrą opieką i pielęgnacją na miejscu.

Inicjatywa przyszły wizerunek opieki – kim jesteśmy?

Publicznej dyskusji na temat kształtu opieki i pielęgnacji nie da się dziś pominąć. I to dobrze, ponieważ funkcjonowanie opieki i pielęgnacji jest naprawdę sprawą każdego z nas. Zarobki personelu pielęgniarskiego czy brak wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze to bolączki częstokroć dyskutowane publicznie. A przy tym opieka i pielęgnacja stoją obecnie w Niemczech przed kolejnymi ogromnymi wyzwaniami: to zapewnienie tych świadczeń w kształcie zorientowanym na przyszłość, zabezpieczenie narybku wykwalifikowanych pracowników, wzmocnienie społeczności świadczących opiekę i pielęgnację, a także zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.

Inicjatywę pod nazwą „Przyszły wizerunek opieki” powołały do życia Centrum Innowacji w Sektorze Zdrowia OWL (ZIG OWL) i projekt naukowo-badawczy Miasto Otwarte na Innowacje (OIC) wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Urzędem Opieki Społecznej miasta Bielefeld, stowarzyszeniem fundacji Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel i organizacją pomocy społecznej Arbeiterwohlfahrt e.V. Bielefeld (AWO). Wszystkie te podmioty łączą swoje kompetencje i potencjały, aby wspólnie i z zaangażowaniem społeczności miejskiej wypracować innowacyjne rozwiązania.

Bielefeld – idealne miejsce do tej inicjatywy

Opieka i pielęgnacja to temat dotyczący nie tylko specjalistów czy tylko jednej grupy zawodowej lecz całego społeczeństwa. W pełnym wymiarze nakłada się on również na obszar polityki, ponieważ wiele rozwiązań i regulacji podlega ustawodawstwu federalnemu.

Istnieje jednak również wiele aspektów i dźwigni, na które mogą wpływać miasta i gminy oraz lokalne społeczności, a także sami obywatele. Miasto Bielefeld i otaczający je region są predestynowane do liderowania w tej dyskusji poprzez otwarty proces generowania innowacji: to tu działają bardzo silne podmioty w obszarze prozdrowotnej diakonii, w gałęzi gospodarczej, którą tworzą placówki opiekuńcze, a także w społeczeństwie obywatelskim. To tu prowadzone są intensywne badania naukowe i wywiera się duży nacisk na szkolenia i studia w dziedzinie zdrowia, opieki i pielęgnacji. To tutaj ma swą siedzibę największe przedsiębiorstwo socjalne w Europie – stowarzyszenie fundacji Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. I to tutaj powstały innowacyjne rozwiązania, takie jak model Bielefeld. Za naszym miastem przemawia jeszcze wiele innych powodów.

Jaką opiekę i pielęgnację chcemy mieć w przyszłości?

Opieki i pielęgnacji potrzebuje – patrząc perspektywicznie – prawie każdy człowiek. Rodzi to pytanie, jaką chcielibyśmy być w przyszłości otaczani opieką. Pytanie to ma również wymiar lokalny, ponieważ sfera opieki i pielęgnacji jest inaczej zorganizowana w każdym mieście. Jednakże do głębi osobisty punkt widzenia ludzi w tej kwestii, zwłaszcza na poziomie lokalnym, nie został jeszcze zbadany. W tym kontekście również nieprofesjonalna opieka i pielęgnacja, świadczona przez podejmujące się tego zadania osoby, posiada duże znaczenie przy projektowaniu przyszłego kształtu opieki. Dlatego społecznie ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób można umacnić i rozbudować także nieprofesjonalny sektor wstępnej opieki, poprzedzającej profesjonalną opiekę i pielęgnację.