Wir. Gestalten. Bielefeld.

Inicijativa

Na anketu

Budućnost zdravstvene njege tiče se svih nas. Aktivno sudjelovanje građana i građanki ključni je čimbenik u rješavanju ove društvene zadaće. Zato vas pozivamo da nam se pridružite i putem različitih formata predložite nove pristupe formiranju otvorenog urbanog društva s dobrim lokalnim sektorom zdravstvene njege.

Inicijativa „Zukunftsbild Pflege” – Tko smo mi?

Teško je izbjeći javnu raspravu na temu zdravstvene njege. To je i u redu, jer tema zdravstvene njege tiče se svih nas. Plaće njegovatelja ili nedostatak kvalificirane radne snage u ovom sektoru uvijek su iznova predmet javne rasprave. Usto, sektor zdravstvene njege u Njemačkoj trenutno je suočen s daljnjim velikim izazovima: osiguranje zdravstvene skrbi usmjerene na budućnost, osiguranje sljedeće generacije kvalificirane radne snage, jačanje brižnih zajednica ili angažmana građana.

Agencija Zentrum für Innovation in der Gesundheitswirtschaft OWL (ZIG) i istraživački projekt Open Innovation City, u suradnji sa Zavodom za socijalnu skrb grada Bielefelda, Zakladom Bodelschwingh Bethel i Arbeiterwohlfahrt e. V. Bielefeld (AWO), pokrenuli su inicijativu za budućnost zdravstvene njege „Zukunftsbild Pflege”. Oni udružuju svoje kompetencije i potencijale kako bi zajedno i uz sudjelovanje građanskog društva razvili nove pristupe rješenjima.

Bielefeld kao idealno mjesto

Pitanje zdravstvene njege stoga nije samo stvar stručne radne snage ili struke, već cjelokupnog društva. No tema je vrlo važna i za politiku budući da mnogo povezanih aspekata podliježe nacionalnom zakonodavstvu.

Ali postoje i mnogi aspekti na koje gradovi, općine i građani mogu utjecati na lokalnoj razini. Grad Bielefeld i njegova regija predodređeni su da preuzmu vodstvo putem otvorenog inovacijskog procesa: tome u prilog govore veoma snažni akteri u dijakoniji orijentiranoj na zdravlje, u industriji sektora zdravstvene njege i u civilnom društvu; intenzivno znanstveno istraživanje; veliki naglasak u stručnom obrazovanju i studijima u području zdravstva i zdravstvene njege; sjedište najvećeg socijalnog poduzeća u Europi; središte inovativnih pristupa rješenjima kao što je model grada Bielefelda i mnogi drugi razlozi.

Na koji način želimo da nas njeguju i skrbe o nama u budućnosti?

Dugoročno, sektor zdravstvene njege utječe na gotovo svakoga. Stoga se postavlja pitanje kako želimo da se o nama brinu, kako želimo da nas njeguju i skrbe o nama u budućnosti. Pitanje također ima lokalnu dimenziju jer su sektori zdravstvene njege u svakom gradu različito organizirani. No, osobni stavovi ljudi o ovoj problematici, posebice na lokalnoj razini, još nisu istraženi. S tim u vezi, neprofesionalna podrška koju pružaju volonteri također je važna u oblikovanju sektora zdravstvene njege. Za društvo je, stoga, važno razumjeti kako dodatno ojačati područje neprofesionalne podrške u području koje pokriva i stupnjeve prije zdravstvene njege.