My. Kształtujemy. Bielefeld.

Partner

Do ankiety

Centrum Innowacji w
Gospodarce Zdrowotnej OWL (ZIG)

Kształtowanie przyszłości, promowanie innowacyjności, umacnianie zdrowia społeczeństwa – to zadania, którym zajmuje się ZIG OWL - Centrum Innowacji w Gospodarce Zdrowotnej OWL. Jako agencja rozwoju i projektant sieci, ZIG wraz ze swoimi członkami i partnerami kształtuje wizerunek gospodarki zdrowotnej w regionie Wschodnia Westfalia-Lippe.

Sponsorem ZIG jest Stowarzyszenie na rzecz promowania innowacji w branży medycznej OWL e.V. Wśród ponad 40 jego członków są kliniki i szpitale oraz pracujący na ich rzecz usługodawcy, firmy, stowarzyszenia, a także uczelnie i instytucje badawcze. ZIG OWL dba o sprawy i interesy swoich członków. ZIG OWL jako sieć skupiająca kompetencje na rzecz innowacji w branży opieki zdrowotnej, łączy podmioty regionalne i ponadregionalne.

Podejmowane działania mają na celu polepszanie opieki zdrowotnej, promowanie innowacyjnych produktów oraz wspieranie rozwoju nowych usług zdrowotnych. Pod hasłem „Partnerstwa dla gospodarki zdrowotnej” sieć ta przekształciła się w ważną neutralną platformę, służącą przyszłościowym formom współpracy w gospodarce zdrowotnej.

Web: www.zig-owl.de

Open Innovation City (OIC)

W czasach szybko zachodzących zmian technologicznych i procesów rozwoju społecznego innowacyjność staje się kardynalnym wymogiem przyszłego rozwoju niemieckich miast i regionów. Zasada otwartości na innowacje oznacza gotowość do zmian, tworzenie sieci aktywnych podmiotów społecznych oraz więzów pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. W Bielefeld zasada ta po raz pierwszy przeniesiona została na miasto.

Przy tym wszystkie istotne sfery wspólnie kształtują swoją przyszłość: są to polityka i administracja, gospodarka i start-upy, edukacja i badania naukowe, sztuka i kultura oraz formy obywatelskiego zaangażowania – a wszystko to dzieje w sposób otwarty, transparentnie i wspólnie. Open Innovation City wychodzi z założenia, że ​​innowacje mogą być generowane nie tylko w gospodarce, ale wszędzie i przez wszystkie części społeczeństwa. Kiedy napotykają na siebie innowacyjne pomysły i umotywowani wykonawcy, w mieście można zainicjować rzeczy, które inaczej nigdy by się nie wydarzyły.

Projekt jest realizowany przez uczelnię Fachhochschule des Mittelstands (FHM), fundację Founders Foundation Fundatorów, Klub Pionierów i stowarzyszenie owl maschinenbau e.V. Jego finansowanie zapewnia Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia.

Web: www.openinnovationcity.de

Stowarzyszenie fundacji
Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel

Być dla ludzi: taka jest misja fundacji Bethel od momentu jej założenia w 1867 roku. Fundacja, której pełna nazwa brzmi Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, angażuje się w wielu krajach związkowych na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Bethel to jedna z największych instytucji diakońskich w Europie. W ciągu ponad 150 lat jej istnienia powstała wieloraka sieć pomocy. Obejmuje ona placówki ambulatoryjne i mieszkania dla osób wymagających prowadzenia lub wsparcia, kliniki i hospicja, warsztaty pracy chronionej, szkoły i ośrodki szkoleniowe.

Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel to stowarzyszenie fundacji kościelnych, działające na zasadach prawa prywatnego, składające się z Fundacji Bethel, Fundacji Sarepta, Fundacji Nazareth, Fundacji Hoffnungstaler Lobetal oraz Fundacji Eben-Ezer. Są one wpisane do Rejestru Fundacji Kościoła Ewangelickiego w Westfalii i są reprezentowane przez Zarząd wspólny dla nich wszystkich.

Web: www.bethel.de

 

Miasto Bielefeld

Liczące ponad 334 tys. mieszkańców miasto Bielefeld jest największym miastem regionu Wschodnia Westfalia-Lippe (OWL) i jego głównym ośrodkiem gospodarczym. Pod patronatem nadburmistrza Pita Clausena administracja miejska wspiera projekt „Miasto otwarte na innowacje” od początku jego realizacji. W działania związane z wypracowaniem przyszłego modelu opieki i pielęgnacji szczególnie zaangażowane są Urząd Spraw Socjalnych oreaz Urząd ds. Zintegrowanego Planowania i Profilaktyki Społecznej.

Web: www.bielefeld.de

 

Wspólnota robocza
stowarzyszeń opiekuńczych w Bielefeld

W CENTRUM STOI CZŁOWIEK

Działające w Bielefeld organizacje opieki społecznej dobrowolnie utworzyły Wspólnotę roboczą AGW Bielefeld. Wspólnym celem jej członków jest zabezpieczenie i dalszy rozwój opieki i pracy socjalnej poprzez społecznościowe inicjatywy i działania w zakresie polityki socjalnej. Do AGW w Bielefeld należą:

  • Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bielefeld e.V.
  • Caritasverband Bielefeld e.V.
  • Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bielefeld e.V.
  • DiakonieVerband Brackwede GmbH
  • Diakonie für Bielefeld gGmbH
  • Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband NRW e.V., Kreisgruppe Bielefeld
  • Jüdische Kultusgemeinde (obecnie członek nieaktywny)

Zapewniamy szeroki i różnorodny zakres porad i wsparcia, usług opiekuńczych i pielęgniarskich oraz usług socjalnych dla mieszkańców miasta Bielefeld. Jesteśmy nieodzowną częścią infrastruktury socjalnej w Bielefeld. Ukształtowały nas różne doświadczenia historyczne, różne motywy światopoglądowe i religijne, zróżnicowane cele i podstawowe wartości oraz różne formy organizacyjne. Łączy nas zasada: W centrum stoi człowiek!

Web: www.agw-bielefeld.de